Voor meer informatie staan we u graag te woord:
+ 31 (0) 299 - 315 778
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

thom-161-unsplash

 

Vermogensbeheer

In de meeste gevallen kiezen onze cliënten voor vermogensbeheer. U laat dan het beheer over aan ons. Dat is voor u als cliënt het meest efficiënt en biedt u het meeste gemak. Natuurlijk blijft u geïnformeerd en vindt regelmatig terugkoppeling en rapportage plaats. Ook kunt u aangeven welke prioriteiten of uitsluitingen u wilt aanbrengen.

VEC biedt twee soorten beleggingsdiensten:

  • Vermogensbeheer, waarbij we ons vooral focussen op de lange termijn en kwaliteit van de bedrijven waarin belegd wordt. De zekerheid van dividend en renteontvangsten staat voorop. Onze focus daarbij is mondiaal en vooral gericht op aandelen in grote ondernemingen, ook wel “large cap” genoemd.
  • Zelf beleggen (execution-only), waarbij u zelf de eindbeslissing heeft over de aan- en verkopen bieden we aan voor cliënten en beleggers die bereid en in staat zijn om zelf substantieel tijd te investeren in hun beleggingen.

Voor vermogensbeheer hanteren wij een ondergrens van 100.000 euro.