Home » Beheerst beloningsbeleid

Beheerst beloningsbeleid

  VEC heeft een beheerst beloningsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de beloningen er niet toe leiden dat:

  • excessieve risico’s worden genomen die de financiële soliditeit van de onderneming kunnen aantasten; en
  • cliënten onzorgvuldig worden behandeld door perverse beloningsprikkels.

  VEC heeft haar beloningsbeleid zodanig geformuleerd dat aan bovenstaande doelstellingen tegemoet wordt gekomen. Daar zijn de langetermijnbelangen van alle stakeholders mee gediend.

  De beloning van de medewerkers bestaat uit een vaste component die kan worden aangevuld met een variabele component.

  De vaste beloning bestaat uit een maandelijks salaris of andere vergoeding op basis van gewerkte tijd, indien van toepassing aangevuld met vaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage.

  De eventuele variabele beloning is afhankelijk van financiële en niet-financiële criteria, waarbij de niet-financiële criteria ten minste voor de helft meewegen.

  Aangezien duurzaamheidsrisico’s niet expliciet zijn geïntegreerd in het beleggingsbeslissingsproces, spoort het huidige beloningsbeleid van VEC daarmee.
  De bij de onderneming werkzame personen waarborgen uiteraard dat het beleggingsbeleid (inclusief de omgang met ESG-criteria) zorgvuldig wordt uitgedragen en uitgevoerd.

  VEC voldoet met haar beloningsbeleid aan de wettelijke vereisten.