Home » Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM)

Vergelijkende Kosten Maatstaf (VKM)

Indicatie kosten beheer van uw vermogen

Indien u gaat beleggen bij N.V. De Vereenigde Effecten Compagnie zijn daar kosten aan verbonden. Onderstaand treft u een inschatting aan van de jaarlijkse kosten voor het beheer van uw vermogen. De verschillende kosten die worden onderscheiden zijn:

  • Directe kosten: de kosten van onze dienstverlening, inclusief de kosten van de depotbank voor het aanhouden van uw beleggingsrekening, en indien van toepassing een inschatting van de transactie/brokerage kosten.
  • Indirecte kosten: de kosten van financiële instrumenten in uw beleggingsportefeuille, met name de (doorlopende) kosten van de beleggingsfondsen in uw portefeuille (die door de fondsaanbieders worden verrekend in de koers van het fondsen).

De onderstaande berekening is gemaakt voor een beleggingsportefeuille van € 500.000, waarbij het vermogen gelijkelijk is verdeeld over zakelijke en vastrentende waarden in voornamelijk individuele titels en beleggingsfondsen.

Directe kosten: kosten van onze dienstverlening

% Euro
– Beheervergoeding (inclusief BTW) 0,70%  3.500
– Administratie- en toezichtkosten 0,05% 250
– Transactiekosten 0,10% 500
– Kosten depotbank (servicekosten, bewaarloon, administratie) 0,10% 500
Totaal kosten dienstverlening 0,95% 4.750

Indirect: kosten van financiële instrumenten in portefeuille

– Eenmalig (in- en uitstapkosten) 0,03% 150
– Doorlopend: beleggingsfondsen (doorlopende en transactiekosten) 0,70% 3.500
– Incidenteel (bijvoorbeeld performance fees) 0,00% 0
Totaal kosten financiële instrumenten 0,73% 3.650

Totaal directe en indirecte kosten

1,68% 8.400

De bovenstaande opstelling betreft een zo goed mogelijke inschatting. Mede afhankelijk van het met u overeengekomen beleggersprofiel, de omvang van het beheerde vermogen en andere specifieke omstandigheden kan de inschatting van de kosten naar boven of beneden afwijken.

De werkelijke kosten voor het beheer kunnen afwijken van de verwachte kosten, aangezien wijzigingen in marktomstandigheden en in uw persoonlijke situatie kunnen leiden tot aanpassingen in uw beleggingsportefeuille, die vooraf niet zijn te voorzien.