Home » Disclaimer

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op elk bezoek aan en het gebruik van deze website van N.V. De Vereenigde Effecten Compagnie (verder “VEC”). Door deze website te raadplegen stemt u in met deze disclaimer.

De inhoud van deze website is door VEC met de grootst mogelijke zorg samengesteld. VEC aanvaardt echter geen aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid en volledigheid van het getoonde. VEC heeft eveneens de grootst mogelijke zorg besteed aan het deugdelijk (laten) functioneren van deze website, maar kan niet garanderen dat deze foutloos is en ononderbroken beschikbaar is. VEC aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet adequaat functioneren van deze website.

VEC is niet verantwoordelijk voor het gebruik en de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

De informatie op deze website is indicatief en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. De informatie kan niet worden aangemerkt als enige vorm van advies, aanbieding of uitnodiging tot het handelen in financiële instrumenten. Rechtshandelingen en beslissingen die u op basis van deze gegevens verricht zijn voor eigen rekening en risico.

Voor eventuele op deze website genoemde beleggingsrendementen geldt dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstig te behalen rendementen. Prognoses vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige rendementen.

U mag de (inhoud van) deze website uitsluitend gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. U mag de inhoud van deze website niet wijzigen of beschadigen, dan wel enige schade toebrengen aan andere gebruikers van deze website. Het is niet toegestaan de op deze website getoonde inhoud of delen daarvan te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VEC. Een dergelijk verzoek tot toestemming kunt u richten aan de directie van VEC.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele (eigendoms)rechten van VEC en/of eventuele derde rechthebbenden.

Als u cliënt van VEC bent en vragen heeft over fraude, phishing of malware, wordt u verzocht deze per e-mail te stellen via compliance@effectencompagnie.nl