Voor meer informatie staan we u graag te woord:
+ 31 (0) 85 - 744 00 56
Maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 21:00 uur

thom-161-unsplash

VEC Fondsbeheer

VEC Fondsbeheer BV is gevestigd te de Rijp en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65044991. De directie van VEC Fondsbeheer bestaat uit de heren mr. A. van der Luyt en S.L.C. van Schaik. Beiden hebben een zeer uitgebreide ervaring op het gebied van effectenbemiddeling, beleggingsadvies en vermogensbeheer aan particuliere en professionele relaties. De aan VEC Fondsbeheer gelieerde beleggingsonderneming (en enig aandeelhouder) NV De Vereenigde Effecten Compagnie verricht activiteiten op dit gebied en heeft hiervoor de vereiste vergunning van de AFM.

De doelstelling van VEC Fondsbeheer is het nastreven van een aantrekkelijk en stabiel rendement voor haar deelnemers in de diverse fondsen. VEC Fondsbeheer voert het beleggingsbeleid en wordt gecontroleerd door de Stichting Bewaarder die ook opkomt voor de belangen van haar deelnemers.

Het vermogen van de fondsen is ondergebracht bij de bewaarder. VEC Fondsbeheer voert de administratie en stelt tijdig en accuraat de Netto Vermogenswaarde van de fondsen vast. Verder draagt VEC Fondsbeheer er zorg voor dat de fondsen voldoen aan de toepasselijke regelgeving. Het nastreven van transparante structuren, zowel ten aanzien van de kosten als mogelijke belangenverstrengelingen, staat hoog in het vaandel van VEC Fondsbeheer.

VEC Fondsbeheer biedt u de gelegenheid te participeren in haar fondsen met een inleg vanaf Euro 100.000,-. Lees voor u gaat beleggen eerst het prospectus goed door.

Ga naar de website van VEC Fondsbeheer