Voor meer informatie staan we u graag te woord:
+ 31 (0) 85 - 744 00 56
Maandag t/m zaterdag van 09:00 tot 21:00 uur

thom-161-unsplash

Vermogensbeheer

In de meeste gevallen kiezen onze cliënten voor vermogensbeheer. U laat dan het beheer over aan ons. Dat is voor u als cliënt het meest efficiënt en biedt u het meeste gemak. Natuurlijk blijft u geïnformeerd en vindt regelmatig terugkoppeling en rapportage plaats. Ook kunt u aangeven welke prioriteiten of uitsluitingen u wilt aanbrengen.

VEC biedt vermogensbeer in 2 varianten:

  • Een variant waarbij we ons vooral focussen op de lange termijn en kwaliteit van de bedrijven waarin belegd wordt. De zekerheid van dividend en renteontvangsten staat voorop. Onze focus daarbij is mondiaal en vooral gericht op aandelen in grote ondernemingen, ook wel “large cap” genoemd.
  • Een variant onder de naam “Trends & Trackers”, waarbij we actief beleggen in indextrackers in onder meer aandelen, obligaties, commodities, vastgoed en liquiditeiten.
    Beleggingsadvies, waarbij u zelf de eindbeslissing heeft over de aan- en verkopen bieden we aan voor cliënten en beleggers die bereid en in staat zijn om zelf substantieel tijd te investeren in hun beleggingen.

Voor vermogensbeheer hanteren wij een ondergrens van 100.000 euro. Voor beleggingsadvies bedraagt de ondergrens 500.000 of 1.000.000 euro, afhankelijk van de complexiteit van de portefeuille die het betreft. Overigens zullen we ook bij beleggingsadvies alleen adviseren over de aandelen, obligaties en fondsen waar we zelf research op doen. VEC adviseert niet in opties, futures en andere derivaten.