Voor meer informatie staan we u graag te woord:
+ 31 (0) 299 - 315 778
Maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur

thom-161-unsplash

Sustainable Development Goals: uitdagingen en kansen voor pensioenfondsen

“There is no ‘Plan B’ because we do not have a ‘Planet B.’ We have to work and galvanize our action.” 
UN Secretary-General Ban-Ki Moon

Een pensioenfonds streeft naar een goed pensioen voor zijn deelnemers. Tegelijkertijd is een goed pensioen waardevoller in een leefbare wereld. Wereldleiders bereikten onlangs overeenstemming over concrete doelstellingen voor een betere wereld, in de vorm van 17 Sustainable Development Goals (SDG’s). Deze SDG’s hebben tot doel om armoede, ongelijkheid en klimaatverandering terug te dringen. Institutionele beleggers als pensioenfondsen hebben het vermogen om hierin een belangrijk aandeel te leveren.

Ieder pensioenfonds kan bijdragen aan de SDG’s

Er zijn veel mogelijkheden om via een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid een bijdrage te leveren aan de SDG’s. Bij TKP Investments geloven we dat er voor vrijwel ieder pensioenfonds een passende mogelijkheid is. En in tegenstelling tot wat weleens wordt gedacht, zien we dat duurzaam beleggen niet ten koste hoeft te gaan van het netto rendement, en dus een goed pensioen. Welk beleid het meest passend is, kan per pensioenfonds verschillen. Dit hangt bijvoorbeeld af van de doelstellingen en beleggingsovertuigingen van het pensioenfonds en de wensen van de achterban.

Ontbreken van een uniforme meetlat biedt ruimte voor eigen invulling

De bijdrage van een pensioenfonds aan de SDG’s hoeft niet ingewikkeld te zijn, maar het meten van het resultaat is al een stuk complexer. Ook omdat hiervoor geen standaard beschikbaar is. Wel wordt momenteel door verschillende partijen gewerkt aan de ontwikkeling van indicatoren om SDG-impact te meten. Tegelijkertijd biedt het ontbreken van een standaard ook de ruimte en flexibiliteit voor pensioenfondsen om zelf het voortouw te nemen en een eigen kader te ontwikkelen. Feitelijk is dit niet heel anders dan, bijvoorbeeld, het bepalen van het verwachte rendement en risico van een belegging. Hiervoor hanteren pensioenfondsen eveneens eigen onderbouwde inschattingen.

Portefeuilles langs de CO2-meetlat

Hoe pensioenfondsen zelf vormgeven aan de SDG-doelen, zien we momenteel vooral terug in de manier waarop met het beleggingsbeleid wordt getracht om de CO2-uitstoot terug te dringen. De focus ligt hierbij op klimaatgerelateerde SDG’s. Dit sluit tevens goed aan bij de recente aankondiging van De Nederlandsche Bank dat zij klimaatrisico’s verder gaat verankeren in haar toezichtaanpak. De gemakkelijkste oplossing om de CO2-uitstoot van een portefeuille te reduceren is door beleggingen in de olie- en gasindustrie te verminderen. Door de vrijgekomen middelen bijvoorbeeld te beleggen in clean tech is het pensioenfonds direct minder gevoelig voor de energietransitie.

Focus niet alleen op de beste leerlingen van de klas

Het is echter te kort door de bocht om te concluderen dat dit de heilige graal is voor het stoppen van de klimaatverandering. Een groot nadeel van deze aanpak is dat er alleen nog wordt belegd in bepaalde sectoren, en/of dat alleen de beste jongetjes van de klas worden gekozen. Daarmee is er geen controle meer over de leerlingen die meer aandacht nodig hebben. Aangezien de groep leerlingen die voor de meeste problemen zorgt niet heel groot is, lijkt het geen moeilijke opgave om ze aan te spreken op hun gedrag. Voor pensioenfondsen is de uitdaging in de praktijk echter een stuk groter.

Pensioenfondsen kunnen een verschil maken

Uit onze analyses blijkt bijvoorbeeld dat binnen een wereldwijd gespreide aandelenportefeuille slechts 0,5% van de bedrijven verantwoordelijk is voor 25% van de totale CO2–uitstoot. Het pensioenfonds zou als aandeelhouder van deze bedrijven zijn stem kunnen laten horen om daarmee de CO2–uitstoot van het productieproces te verminderen. Maar de grootste vervuilers zijn over het algemeen grote bedrijven waarin het belang van een individueel pensioenfonds relatief beperkt is. En zolang het product van vervuilende bedrijven winstgevend is en de afzetmarkt groot blijft, is het de vraag of er voldoende aanleiding is om iets wezenlijks te veranderen. Uiteindelijk bepaalt de consument welke producten en diensten hij of zij afneemt en van welke bedrijven.

Toch zijn we ervan overtuigd dat pensioenfondsen en andere institutionele beleggers een verschil kunnen maken. TKP Investments kent verschillende routes waarbij samen met andere beleggers een dialoog kan worden gevoerd. Mede dankzij deze dialoog hebben bedrijven steeds meer aandacht voor duurzame ontwikkeling. Het vermogen van het pensioenfonds, het bereiken van harde toezeggingen van bedrijven en het beïnvloeden van de keuzes van consumenten zijn middelen die kunnen worden ingezet voor een betere wereld. Gelukkig zijn veel pensioenfondsen hiervan al doordrongen en worden er steeds meer stappen gezet om vorm te geven aan een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

Door: Gertjan Medendorp, Investment Strategist bij TKP Investments