Beheerst beloningsbeleid

De Vereenigde Effecten Compagnie heeft een beheerst beloningsbeleid geformuleerd en geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat de beloningen er niet toe leiden dat:

  • excessieve risico’s worden genomen die de financiële soliditeit van de onderneming kunnen aantasten; en
  • cliënten onzorgvuldig worden behandeld door perverse beloningsprikkels.

 

De bij de onderneming werkzame personen hebben een maandelijkse vaste beloning, eventueel aangevuld met een periodieke variabele beloning die afhankelijk is van financiële en niet-financiële criteria.

De Vereenigde Effecten Compagnie  voldoet met haar beloningsbeleid aan de wettelijke vereisten.